برنامه اردو سالیانه و جلسات آموزش خانواده  
  • اردوهای مجازی:
  •  
  • مهر ماه :باغ پرندگان و صوت پرندگان
  • مهر ماه:زیارت مجازی حرم پیامبر (ص)
  • آبان ماه :اردوی طبیعت گردی در شهر کرد و باغ لاله ها برای انرژی گرفتن برای درس و مدرسه
  • دی ماه: اردوی مجازی باغ کتاب تهران