اخبار/مقالات  
شرح درس پایه دوم
در پایه دوم موارد زیر تدریس می شود:
 
- آشنایی با قسمت های مختلف رایانه
- آشنایی با کلیدهای مختلف کیبورد
- باز کردن برنامه Word Pad
- تغییر رنگ فونت
- استفاده از قسمت های مختلفی ویرایش متن از جمله U/  B
- تغییر سایز فونت
 -تایپ ساده در برنامه
- پاک کردن متن نوشته شده
- گذاشتن علائم نگارشی مانند تشدید و...
-و.....