درج مطلب  
ساحت تربيت علمي و فناوري
هدف: تقويت مهارت مشاهده و جمع آوري اطلاعات و آشنايي با ويژگي ظاهري سنگ ها در آزمایشگاه
 
ساحت : تربیت علمی و فتاورانه
هدف : شناخت انواع آینه ها و کاربرد آینه ها
درس:  علوم   پایه : سوم ( نصرتی)
 
 
ساحت تربيت علمي و فناوري
هدف: تقويت مهارت مشاهده ، آشنايي با دماسنج و آشنايي با چگونگي انتقال گرما
پايه ي چهارم نام معلم خانم يزدي زاده ٩٨/١٠/١٨